Klauzula informacyjna dla kontrahenta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, informuję, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest POLIAMID PLASTICS SP. Z O.O. 57-300
Kłodzko, ul. Zajęcza 3.


Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych można kierować na e-mail:


Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu sprzedaży towaru, świadczenia usług oraz
przedstawienia ofert.


Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – art. 6 ust 1 pkt. a, b i f, w
tym w celu marketingowym

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych może być Urząd Skarbowy, Poczta Polska.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od roku następnego, po roku
w którym dana umowa wygasła lub czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z
tej umowy.


Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego.


Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie
będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi.


Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie
profilowania.

Administrator

Zapytaj o 2 produkty

Użytkowniku! Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie