Projekt pn. Usługa badawczo-rozwojowa w zakresie materiału polimerowego o dobrych właściwościach izolacyjnych i mechanicznych, mającego zastosowanie w produkcji pierścieni dystansowych do rur preizolowanych

jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w kwocie 131 750,00 zł (85% wartości netto Usługi)

w ramach Projektu pn.: „Bon na Innowacje 2022-2023”

Projekt „Dolnośląski Bon na Innowacje”
Numer projektu: RPDS.01.02.01-02-0002/21
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR
w ramach Działania 1.2C Regionalnego Programu Operacyjnego WD 2014-2020,
realizowany w Partnerstwie 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
i Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Fragen über 2 Produkte

Benutzer! Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Indem Sie die Website weiterhin nutzen, stimmen Sie deren Verwendung zu.