Zależy nam na twojej opinii!

    Wprowadziliśmy formularz, który pozwoli na zbieranie anonimowych opinii na temat pracy w firmie. Formularz trafia bezpośrednio do działu, który jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego i przyjaznego dla pracowników miejsca pracy.
    Wypełniając formularz prosimy o konstruktywną opinię, oraz ewentualną propozycję rozwiązania problemu, który z miejsca pracownika jest dostrzegany najlepiej.

    Dziękujemy Zarząd Poliamid Plastics

    Fragen über 2 Produkte

    Benutzer! Diese Website verwendet Cookies, um Dienste auf höchstem Niveau bereitzustellen. Indem Sie die Website weiterhin nutzen, stimmen Sie deren Verwendung zu.